24 abr. 2014

Petits textos de comprensió lectora

Aquest material s’ha elaborat basant-se en el bloc Orientación Andujar
Té com a finalitat ser una eina més per apropar les nenes i els nens a la comprensió del món que els envolta, intenta partir dels seus interessos, necessitats i vivències quotidianes.
Està classificat per cicles. Tot i així, atenent a la diversitat de necessitats educatives pot ser aplicat seguint un criteri diferent de l’emprat.