28 nov. 2011

“30 MINUTS DE LECTURA DIARIS”

“30 MINUTS DE LECTURA DIARIS”

EXEMPLES D’ACTIVITATS

1.Escolta d’una lectura feta pel mestre.
El mestre té un llibre que llegeix per capítols, el “llibre a bocinets”, i aquell dia en fa la lectura d’un capítol de forma expressiva, sense res “a canvi”, només pel propi plaer de llegir i escoltar.

2.Lectura expressiva, davant dels companys, d’un fragment prèviament preparat.
Pot ser un conte curt. El mestre li dóna uns dies abans per tal que en prepari la lecura. En podem marcar els signes de puntuació. L’alumne el prepara a casa i el dia assenyalat, el llegeix de forma expressiva davant dels companys.

3.
Audiollibres

4
. Parelles lectores
Dincs de la mateixa classe, entre classes o entre nivells. Un es prepara una lectura i li llegeix a l’altre de la parella. El següent dia a l’inrevés.

5.
Lectura expressiva en petit grup davant des companys.
Semblant a l’anterior, però ara amb tres o quatre nens/es, cadascú es prepara un fragment del texts (pot ser un diàleg), i el dia assenyalat el llegeixen de forma expressiva.

6.Lectura expressiva d’endevinalles en petit grup.
Donem un seguit d’endevinalles a cada grup. Cada grup de 6 nens. Cada nen llegeix una endevinalla, i els altres han de trobar-ne la solució.

7.Lectura de premsa: fullegem diaris
Portar diaris a la classe i fullejar-los, mirar quines seccions, llegir a l’engròs, fixar-se en allò que més els interessi...

8.
Lectura de premsa: llegim una notícia
Un dia a la setmana, un alumne tria una notícia del diari que hagi trobat interessant, i explica als companys perquè l’hi ha trobat.

9. Lectura de revistes per a nens/es: Cavall Fort, Tatano, Cucafera...
Un cop a la setmana, portar reistes a la classe i fer-ne una lectura lliure.

10. Recomanacions de llibres.

11. Lectura de textos digitals en pantalla; lectura d’un article d’”enciclopedia.cat”

12. Lectura de tetos digitals en pantalla: llegir un article d’opinió d’un diari digital.

13. Lectura de textos digitals en pantalla: llegir les portades del dia dels principals diaris de Catalunya i del món (www.kioski.net)

14. Lectura d’un problema lògic-matemàtic.

15. Lectura d’un text de música: Lectura de la bibliografia d’un compositor.

16. Lectura d’un article periodístic relacionat

Font: Sr. Enric Queralt