3 may. 2012


Maria Antònia Burguesa i Maria Torras.
Benecé Produccions, S.L.

Conjunt de materials, format per material manipulatiu per a l'alumnat, orientacions per al professorat i un material complementari on es presenten les característiques d'algunes llengües a partir de la comparació entre el català i les llengües d'origen de l'alumnat.Materials:
Material per a l'alumnat. Conté el marc teòric, les orientacions didàctiques per al professorat i la proposta d’activitats.
Orientacions per al professorat. Conté el marc teòric, les orientacions didàctiques per al professorat i la proposta d’activitats.
Característiques de les llengües. Conté informació sobre els àmbits territorials i el grau d’oficialitat de les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut, així com la comparació d’aspectes gramaticals d’aquestes llengües i de la llengua catalana.

Etapa educativa: Educació primària i secundària
Àmbit: Treball global de llengua, gramàtica