16 oct. 2013


Els il·lustrats: una descoberta, diverses veus. 
Tots els nivells 
GUIA PER AL PROFESSORAT

Aquest dossier vol ser una eina útil per als docents, una ajuda per a l’observació dels llibres 
il·lustrats i àlbums.(Per accedir-hi cliqueu a les imatges)