16 oct. 2013                                         
(Per accedir-hi cliqueu a les imatges)


El certamen està organitzat en dos grans grups d’acord amb les dues etapes d’escolaritat
obligatòria: l’educació primària i l’educació secundària obligatòria.

Per al nivell d’educació primària s’han establert tres categories: 

GRUMETS VERMELLS: pensada per a lectors i lectores d’entre 8 i 10 anys
(cicle mitjà de primària) que actuaran individualment.
GRUMETS VERDS: concebuda per a lectors i lectores d’entre 10 i 12 anys
(cicle superior de primària) que actuaran individualment.
TIMONERS: dirigida a alumnat nouvingut, amb menys de dos anys d’estada
al nostre país. Aquesta categoria és possible gràcies a la col·laboració de
 l’Obra Social “la Caixa”.Aquesta categoria compta amb el suport d’un formador 
que es desplaça al centre educatiu per a treballar la lectura en veu alta amb 
l’alumnat d’aula d’acollida.

Per a l’àmbit d’ESO s’han fixat dues categories:

CORSARIS: participació individual pensada per a primer cicle d’ESO.
TROPA DE CORSARIS: lectura col·lectiva amb grups formats per tres
lectors cada un, de 3r i/o 4t d’ESO.