7 jun. 2013 TREBALLEM LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

En el següent enllaç podeu trobar un seguit de fitxes i activitats  molt vàlides per fer diferents activitats de consciència fonològica.