20 mar. 2013

Competències bàsiques
L'objectiu d'aquesta guia és ajudar a mestres i professors en la detecció dels alumnes amb altes capacitats i talent.

 Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu