29 ene. 2013

Tu també pots fer molt per la lectura!

Carpeta de fitxes amb estratègies, recursos i coneixements per reforçar les competències lectores dels infants. Publicat en el marc del programa LECXIT de la Fundació Jaume Bofill, la Fundació La Caixa i el Departament d'Ensenyament. (www.lectura.cat)